Import danych (API) XML w formacie XSD e-deklaracje.gov.pl

Programy e-pity i fillUp pozwala na importowanie danych z wcześniej wyeksportowanych plików XML w formacie e-Deklaracji zgodnych z odpowiednim plikiem XSD ze strony Ministerstwa Finansów https://crd.gov.pl. Takie pliki są eksportowane przez wiele programów księgowych np. przez program Symfonia (m.in. druki PIT-11, PIT-8C, VAT-7 i inne e-Deklaracje ).

W naszym programie można zaimportować naraz wiele plików, przejrzeć wczytane formularze i wydrukować je lub e-wysłać do systemu e-Deklaracji. Można też wczytywać wielokrotnie te same pliki po zmianach a program wykryje czy taki formularz już istnieje i odpowiednio doda lub zmodyfikuje wcześniej wczytany formularz.

Ważne dla integratorów: link do pliku XSD dla konkretnego formularza można znaleźć na stronie druki-formularze.pl w sekcji "Format XML dla programistów".

W przypadku samodzielnego generowania plików XML polecamy nasz format uproszczony, który nie zmienia się znacząco z roku na rok, dzięki czemu po stworzeniu eksportu w tym formacie nie trzeba będzie co roku zmieniać numerów pól dla nowych wersji formularzy.

Więcej informacji, przykładowe pliki XML oraz opis pól znajdziesz odpowiednio dla każdej z apliakcji:

Na przykład dla e-Deklaracji VAT-7 (http://druki-formularze.pl/node/2642279/fields/all/fields_xml)

Import danych w formacie XML e-Deklaracji

  • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2013/04/09/1113/schemat.xsd

Pola

  • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
  • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
  • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
  • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
  • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

<data type="com.efile.importer.ImportData">

  <Profiles type="Array">

    <item type="com.efile.data.DBProfile">

      <FormsList type="Array">

        <item type="com.efile.data.DBForm">

          <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>

          <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany]</id>

          <forms type="Array">

            <item type="com.efile.data.FormFields">

              <typ>2642279</typ>

              <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>

              <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>

              <p1>[NIP]</p1>

..........