Korzystaj z systemu e-Deklaracje

W związku z informatyzacją systemu wysyłki druków urzędowych stopniowo od 2008 r. wprowadzać zaczęto  systemy, które zapewnić miały możliwość wysyłki i odbioru przez organy państwowe druków urzędowych za pośrednictwem sieci internet.  Druk wysyłany w tej formie musiał sprostać podstawowym wymogom formy pisma urzędowego, w szczególności do dziś musi być prawidłowy co do formy, treści oraz prawidłowo podpisany. Druk nie spełniający wymogów nie stanowi ...

Korekta deklaracji PIT przez Internet

Podatnik, który złożył deklarację podatkową w formie standardowej (w okienku podawczym, lub pocztą) ma prawo dokonać jej korekty zarówno w formie standardowej, jak i przez internet (e-deklarację).

Szybszy zwrot podatku przy wysyłce e-Deklaracji

Organ skarbowy posiada co do zasady 3 miesiące na zwrot podatnikowi kwoty nadpłaconego podatku, wynikającego z jego deklaracji PIT. Termin ten należy traktować jako maksymalny co powoduje, że przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu.

Rozliczenie małżonków przez Internet

Małżonkowie mogą dokonać wspólnie lub osobno rozliczenia rocznego przy wykorzystaniu sieci Internet. Nie ma znaczenia, czy składają oni osobne deklaracje, czy też zaznaczą opcję, żę chcą się rozliczyć wspólnie.