Deklaracje składane w formie elektronicznej bez e-podpisu

Deklaracje, które można składać bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (e-podpisu) to:

 • PIT-16,
 • PIT-16A,
 • PIT-19A,
 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • VAT-7,
 • VAT-7K,
 • VAT-7D,
 • PCC-3,
 • VAP-1.
 • Załączniki do powyższych deklracji,
 • korekty w/w deklaracji.

Ponadto możliwe jest korzystanie z tych samych zasad podpisywania informacji i deklaracji wysyłanych przez płatników; taka forma podpisu danymi autoryzującymi dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku płatników będących osobami fizycznymi i dotyczy wyłącznie druków:

 • PIT-11,
 • PIT-4R,
 • PIT-8C,
 • PIT-8AR,
 • IFT-1/IFT-1R,
 • IFT-3/IFT-3R.

Jeżeli deklaracja złożona została bez użycia internetu, możliwe jest jej korygowanie w formie elektronicznej. Jeżeli jednak deklaracja ta dotyczy lat wcześniejszych i dana deklaracja w roku, w którym była składana, nie mogła być wysyłana elektronicznie, a obecnie istnieje możliwość jej wysłania poprzez Internet, to korygować ją należy wyłącznie standardowo, bez użycia Internetu.

Dla celów złożenia powyższych formularzy niezbędne jest podanie danych informacyjnych składającego deklarację (zeznanie/podanie):

 • Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.