Dane weryfikujące deklaracje

Deklaracje podatkowe wysyłane przez Internet podzielić można na podpisane elektronicznie podpisem weryfikowalnym na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu (e-podpisem) oraz deklaracje podpisane elektronicznie nieweryfikowane za pomocą ważnego kwalifikowanego  certyfikatu (bez e-podpisu).

Deklaracje bez e-podpisu weryfikuje się za pomocą:

 • numeru NIP,
 • imienia (pierwszego),
 • nazwiska,
 • numeru PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • daty urodzenia,
 • kwoty przychodu wskazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania albo wartości „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje lub podania nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania, uważa się w 2020 r:

 • kwotę z poz. 47 z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2018 (PIT-28),
 • kwotę z poz. 94 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-36) albo kwotę z poz. 149, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występuje jako małżonek,
 • kwotę z poz. 13 lub poz. 18 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017 (PIT-36L),
 • kwotę z poz. 62 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-37) albo kwotę z poz. 93, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występuje jako małżonek,
 • kwotę z poz. 23 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-38),
 • kwotę z poz. 20 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-39),
 • kwotę z poz. 38 z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2017 (PIT-40A).