Dane weryfikujące deklaracje

Deklaracje podatkowe wysyłane przez Internet podzielić można na podpisane elektronicznie podpisem weryfikowalnym na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu (e-podpisem) oraz deklaracje podpisane elektronicznie nieweryfikowane za pomocą ważnego kwalifikowanego  certyfikatu (bez e-podpisu).

Deklaracje bez e-podpisu weryfikuje się za pomocą:

 • numeru NIP,
 • imienia (pierwszego),
 • nazwiska,
 • numeru PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • daty urodzenia,
 • kwoty przychodu wskazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania albo wartości „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje lub podania nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania, uważa się w 2023 r:

Prosimy poszukać deklarację roczną (PIT-37/36/36L itd) za 2022 rok (składaną w 2023 roku) i przepisać z niej odpowiednią kwotę:

 • PIT-37 (29) - pole 83 (lub 44, lub 46, lub 48, lub 50), jeśli był podatnikiem,
  albo pole 118 (lub 45, lub 47, lub 49, lub 51), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-36 (30) - pole 147 (lub 79, lub 81, lub 83, lub 85 lub 87), jeśli był podatnikiem, albo pole 209 (lub 80, lub 82, lub 84, lub 86, lub 88), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-28 (25) - pole 62 (lub 20, lub 22, lub 24),
 • PIT-36L (19) - pole 28 lub pole 33 (lub 23, lub 25, lub 27)
 • PIT-38 (16) - pole 24 lub pole 34,
 • PIT-39 (12) - pole 20,
 • PIT-40A (21) – pole 36 lub 38, lub 40, lub 42, lub 44, lub 46, lub 47, lub 48, lub 49, lub 50.