Korekta deklaracji PIT przez Internet

Podatnik, który złożył deklarację podatkową w formie standardowej (w okienku podawczym, lub pocztą) ma prawo dokonać jej korekty zarówno w formie standardowej, jak i przez internet. Podobnie, jeżeli złożył deklarację przez internet, ma możliwość skorygować ją w tej samej formie lub w formie standardowej, składając ją w okienku podawczym lub w formie listu poleconego za pośrednictwem operatora pocztowego  - Poczty Polskiej.

Zasady powyższe dotyczą deklaracji składanych za okres, gdy możliwe było wysyłanie ich już w formie elektronicznej. Jeżeli korekta dotyczy deklaracji złożonej wcześniej, gdy nie było możliwe jej składanie w formie elektronicznej, konieczne jest dokonanie korekty w tradycyjnej formie.

Korekta deklaracji podatkowej wymaga:

  • zaznaczenia w deklaracji pola „korekta”
  • wypełnienia całej deklaracji prawidłowo, bez występującego wcześniej błędu,
  • podpisania deklaracji (w tym danymi uwierzytelniającymi,

Łącznie z deklaracją korygującą nie wymaga się składania druku uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU (jest to jednak nadal dopuszczalne).

Więcej informacji o korekcie PIT (e-deklaracje) w poradniku e-pity.pl >
Poradnik - korekta Twój e-PIT na e-pity.pl/twoj-e-pit >