Deklaracje podpisywane e-podpisem i wysyłane bez e-podpisu

Deklaracje wysyłane elektronicznie z pomocą:

5 danych
(osoby fizyczne)

wyłącznie e-podpisu
PIT-4R ORD-TK VAT-Z POG-4 INF-F
PIT-11 ORD-U AKC-P POG-5 INF-I
IFT-1/IFT-1R INF-2/INF-2R AKC-ST/AKC-STn POG-P INF-J
IFT-3/IFT-3R ORD-W1 AKC-U GHD-1  
PIT-40 VAT-21 VAT-R AKC-WW  
PIT-8C SD-2 CIT-11R CIT-ST  
PIT-8AR PCC-2 CIT-10Z CIT-D  
PIT-16 P-KOP CIT-9R CIT-6AR  
PIT-16A PT-1 CIT-8B PIT-R  
PIT-19A PT-2 CIT-8A PIT-6/PIT/6L  
PIT-28 WZP-1M CIT-8 CIT-6R  
PIT-36 WZP-1K INF-B AKC-4/AKC-4zo  
PIT-37 WZP-1R INF-C AKC-EN  
PIT-38 WZS-1M INF-D AKC-PA  
PIT-39 WZS-1K VAT-21 INF-A  
VAT-7 WZS-1R INF-K VAT-24  
VAT-7K informacja w sprawie opłaty paliwowej, zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;
VAT-7D
VAP-1
PCC-3
PIT-B
PIT/D
PIT-2K
PIT/M
PIT/O
PIT/Z
PIT/ZG
SPR/MT
SSE-R
VAT-8
VAT-9M
VAT-10
VAT-11
VAT-12
VAT-23
VAT-26
VAT-27
VAT-UE
VAT-UE/K
PCC-3, PCC-3/A
SD-3, SD-3A
PIT-WZ, PIT-OP

Oprócz wielokrotnej wysyłki druków przez internet możliwa jest także zbiorcza wysyłka e-Deklaracji poprzez Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD). Zaletą zbiorczej deklaracji PIT-11Z (PIT-8CZ, PIT-40Z) jest szybsza wysyłka danych (wszystkie wybrane deklaracje są wysyłane w jednej skompresowanej paczce) oraz odbiór jednego, zbiorczego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).  Czytaj więcej na ten temat

W przypadku deklaracji podpisywanych za pomocą danych uwierzytelniających podpis oparty jest na (dotyczy również deklaracji VAT i PCC):

 • identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 • imieniu (pierwszym);
 • nazwisku;
 • dacie urodzenia;
 • kwocie przychodu z 2021 r., wskazanej w:
  • PIT-37 (28) - pole 72 (lub 36, lub 38, lub 40), jeśli osoba składająca deklarację była podatnikiem, - albo pole 106 (lub 37, lub 39, lub 41), jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek,
  • PIT-36 (29) - pole 125 (lub 61, lub 63, lub 65), jeśli osoba składająca deklarację był podatnikiem, - albo pole 187 (lub 62, lub 64, lub 66), jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek,
  • PIT 28 (24) – pole 50
  • PIT-36L (18) – pole 21 lub pole 26
  • PIT-38 (15) – pole 24
  • PIT-39 (11) – pole 20
  • PIT-40A (20) – pole 36