Deklaracje podpisywane e-podpisem i wysyłane bez e-podpisu

Deklaracje wysyłane elektronicznie z pomocą:

5 danych
(osoby fizyczne)

wyłącznie e-podpisu
PIT-4R ORD-TK VAT-Z POG-4 INF-F
PIT-11 ORD-U AKC-P POG-5 INF-I
IFT-1/IFT-1R INF-2/INF-2R AKC-ST/AKC-STn POG-P INF-J
IFT-3/IFT-3R ORD-W1 AKC-U GHD-1  
PIT-40 VAT-21 VAT-R AKC-WW  
PIT-8C SD-2 CIT-11R CIT-ST  
PIT-8AR PCC-2 CIT-10Z CIT-D  
PIT-16 P-KOP CIT-9R CIT-6AR  
PIT-16A PT-1 CIT-8B PIT-R  
PIT-19A PT-2 CIT-8A PIT-6/PIT/6L  
PIT-28 WZP-1M CIT-8 CIT-6R  
PIT-36 WZP-1K INF-B AKC-4/AKC-4zo  
PIT-37 WZP-1R INF-C AKC-EN  
PIT-38 WZS-1M INF-D AKC-PA  
PIT-39 WZS-1K VAT-21 INF-A  
VAT-7 WZS-1R INF-K VAT-24  
VAT-7K informacja w sprawie opłaty paliwowej, zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;
VAT-7D
VAP-1
PCC-3
PIT-B
PIT/D
PIT-2K
PIT/M
PIT/O
PIT/Z
PIT/ZG
SPR/MT
SSE-R
VAT-8  
VAT-9M
VAT-10
VAT-11
VAT-12
VAT-23
VAT-26
VAT-27
VAT-UE
VAT-UE/K
PCC-3, PCC-3/A
SD-3, SD-3A
PIT-WZ, PIT-OP

Oprócz wielokrotnej wysyłki druków przez internet możliwa jest także zbiorcza wysyłka e-Deklaracji poprzez Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD). Zaletą zbiorczej deklaracji PIT-11Z (PIT-8CZ, PIT-40Z) jest szybsza wysyłka danych (wszystkie wybrane deklaracje są wysyłane w jednej skompresowanej paczce) oraz odbiór jednego, zbiorczego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).  Czytaj więcej na ten temat

W przypadku deklaracji podpisywanych za pomocą danych uwierzytelniających podpis oparty jest na (dotyczy również deklaracji VAT i PCC):

 • identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 • imieniu (pierwszym);
 • nazwisku;
 • dacie urodzenia;
 • kwocie przychodu z 2022 r., wskazanej w:

  Prosimy poszukać deklarację roczną (PIT-37/36/36L itd) za 2022 rok (składaną w 2023 roku) i przepisać z niej odpowiednią kwotę:

  • PIT-37 (29) - pole 83 (lub 44, lub 46, lub 48, lub 50), jeśli był podatnikiem,
   albo pole 118 (lub 45, lub 47, lub 49, lub 51), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
  • PIT-36 (30) - pole 147 (lub 79, lub 81, lub 83, lub 85 lub 87), jeśli był podatnikiem, albo pole 209 (lub 80, lub 82, lub 84, lub 86, lub 88), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
  • PIT-28 (25) - pole 62 (lub 20, lub 22, lub 24),
  • PIT-36L (19) - pole 28 lub pole 33 (lub 23, lub 25, lub 27)
  • PIT-38 (16) - pole 24 lub pole 34,
  • PIT-39 (12) - pole 20,
  • PIT-40A (21) – pole 36 lub 38, lub 40, lub 42, lub 44, lub 46, lub 47, lub 48, lub 49, lub 50.