Deklaracje podpisywane e-podpisem i wysyłane bez e-podpisu

Deklaracje wysyłane elektronicznie z pomocą:

5 danych

 e-podpisu
PIT-4R ORD-TK VAT-Z POG-4 INF-F
PIT-11 ORD-U AKC-P POG-5 INF-I
IFT-1/IFT-1R INF-2/INF-2R AKC-ST/AKC-STn POG-P INF-J
IFT-3/IFT-3R SD-3 AKC-U GHD-1 INF-K
PIT-40 SD-Z2 VAT-R AKC-WW INF-D
PIT-8C SD-2 VAT-UEK CIT-ST INF-C
PIT-8AR PCC-2 VAT-UE CIT-D INF-B
PIT-16 P-KOP ORD-W1 CIT-6AR CIT-8
PIT-16A PT-1 VAT-8 PIT-R CIT-8A
PIT-19A PT-2 VAT-9M PIT-6/PIT/6L CIT-8B
PIT-28 WZP-1M VAT-10 CIT-6R CIT-9R
PIT-36 WZP-1K VAT-11 PIT-40 CIT-10Z
PIT-37 WZP-1R VAT-12 PIT-23 CIT-11R
PIT-38 WZS-1M VAT-13 PIT-14 AKC-4/AKC-4zo
PIT-39 WZS-1K VAT-21 INF-A AKC-EN
VAT-7 WZS-1R VAT-23 VAT-24 AKC-PA
VAT-7K informacja w sprawie opłaty paliwowej, zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;
VAT-7D
VAP-1
PCC-3
PIT-B
PIT/D
PIT-2K
PIT/M
PIT/O
PIT/Z
PIT/ZG
SPR/MT
SSE-R

Uwaga! W 2015 r. zaszły zmiany w zakresie stosowania e-podpisu w szeregu deklaracji podatkowych przesyłanych drogą elektroniczną. Czytaj więcej na ten temat 

Oprócz wielokrotnej wysyłki druków przez internet możliwa jest także zbiorcza wysyłka e-Deklaracji poprzez Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD). Zaletą zbiorczej deklaracji PIT-11Z (PIT-8CZ, PIT-40Z) jest szybsza wysyłka danych, (wszystkie wybrane deklaracje są wysyłane w jednej skompresowanej paczce) oraz odbiór jednego, zbiorczego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).  Czytaj więcej na ten temat

W przypadku deklaracji podpisywanych za pomocą danych uwierzytelniających podpis oparty jest na (dotyczy również deklaracji VAT i PCC):

 • identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 • imieniu (pierwszym);
 • nazwisku;
 • dacie urodzenia;
 • kwocie przychodu wskazanej w:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  • poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
  • poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)
   - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.