Deklaracje podpisywane e-podpisem i wysyłane bez e-podpisu

Deklaracje wysyłane elektronicznie z pomocą:

5 danych
(osoby fizyczne)

wyłącznie e-podpisu
PIT-4R ORD-TK VAT-Z POG-4 INF-F
PIT-11 ORD-U AKC-P POG-5 INF-I
IFT-1/IFT-1R INF-2/INF-2R AKC-ST/AKC-STn POG-P INF-J
IFT-3/IFT-3R ORD-W1 AKC-U GHD-1  
PIT-40 VAT-21 VAT-R AKC-WW  
PIT-8C SD-2 CIT-11R CIT-ST  
PIT-8AR PCC-2 CIT-10Z CIT-D  
PIT-16 P-KOP CIT-9R CIT-6AR  
PIT-16A PT-1 CIT-8B PIT-R  
PIT-19A PT-2 CIT-8A PIT-6/PIT/6L  
PIT-28 WZP-1M CIT-8 CIT-6R  
PIT-36 WZP-1K INF-B AKC-4/AKC-4zo  
PIT-37 WZP-1R INF-C AKC-EN  
PIT-38 WZS-1M INF-D AKC-PA  
PIT-39 WZS-1K VAT-21 INF-A  
VAT-7 WZS-1R INF-K VAT-24  
VAT-7K informacja w sprawie opłaty paliwowej, zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;
VAT-7D
VAP-1
PCC-3
PIT-B
PIT/D
PIT-2K
PIT/M
PIT/O
PIT/Z
PIT/ZG
SPR/MT
SSE-R
VAT-8
VAT-9M
VAT-10
VAT-11
VAT-12
VAT-23
VAT-26
VAT-27
VAT-UE
VAT-UE/K
PCC-3, PCC-3/A
SD-3, SD-3A
PIT-WZ, PIT-OP

Oprócz wielokrotnej wysyłki druków przez internet możliwa jest także zbiorcza wysyłka e-Deklaracji poprzez Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD). Zaletą zbiorczej deklaracji PIT-11Z (PIT-8CZ, PIT-40Z) jest szybsza wysyłka danych (wszystkie wybrane deklaracje są wysyłane w jednej skompresowanej paczce) oraz odbiór jednego, zbiorczego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).  Czytaj więcej na ten temat

W przypadku deklaracji podpisywanych za pomocą danych uwierzytelniających podpis oparty jest na (dotyczy również deklaracji VAT i PCC):

 • identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 • imieniu (pierwszym);
 • nazwisku;
 • dacie urodzenia;
 • kwocie przychodu z 2017 r., wskazanej w:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  • poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
  • poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)
   - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.