Szybszy zwrot podatku przy wysyłce e-deklaracji do 45 dni

Organ skarbowy posiada co do zasady 3 miesiące na zwrot podatnikowi kwoty nadpłaconego podatku, wynikającego z jego deklaracji PIT przekazanej osobiscie lub tradycyjną pocztą. Termin ten należy traktować jako maksymalny co powoduje, że przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu.

Od 2019 roku jeżeli złożysz PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 elektronicznie w formie e-Deklaracji zwrot termin zwrotu wynosi tylko 45 dni od dnia poprawnego wysłania druku. Dla e-Deklaracji wysłanych przed 15 lutym termin ten biegnie od 16 lutego, (szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku na e-pity.pl).

W przypadku wysyłki rocznej deklaracji podatkowej przy użyciu sieci internet i otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru, podatnik ma pewność, że druk już w dacie wystawienia UPO trafia do urzędu i rozpoczyna się proces weryfikacji zeznania. Wysyłka elektroniczna pozwala jednocześnie ominąć proces przetwarzania deklaracji i przepisywania danych przez urzędnika do wewnętrznych systemów skarbowych. W konsekwencji deklaracje te jako pierwsze poddawane są weryfikacji oraz rozliczeniu. Choć nie wynika to z żadnych przepisów, to przesłanie formularza w formie elektronicznej pozwala z reguły na szybszy zwrot nadpłaconego podatku, który w niektórych przypadkach możliwy jest już po kilku tygodniach.

Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie

Jak wynika z zeszłorocznego sondażu e-pity „ Zwrot podatku z PIT. Największe badanie w Polsce”, w przypadku rozliczeń PIT online urzędy skarbowe radzą sobie z tym znacznie szybciej – szczególnie w styczniu to tylko 23 dni! Potwierdzają to odpowiedzi 24 940 respondentów badania, rozliczających się elektronicznie za pomocą e-pity. 
Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie i wyślij Twój PIT online >>

W przypadku podatników, którzy występują o zwrot w związku z korektą rocznego zeznania podatkowego dopuszczalny termin na dokonanie zwrotu podatku wynosi 2 miesiące, nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące od daty złożenia zeznania rocznego. Również w tym zakresie dokonanie korekty w formie elektronicznej przyspiesza czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku.

Korekty elektronicznej można obecnie dokonać zarówno w przypadku formularzy złożonych wcześniej w formie tradycyjnej jak również w przypadku druków wysyłanych pierwotnie przez internet.

Przekroczenie dopuszczalnych terminów zwrotu podatku powoduje, że organ skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu nadpłaconego podatku podwyższonego o wartość odsetek za zwłokę.