Szybszy zwrot podatku przy wysyłce e-deklaracji

Organ skarbowy posiada co do zasady 3 miesiące na zwrot podatnikowi kwoty nadpłaconego podatku, wynikającego z jego deklaracji PIT. Termin ten należy traktować jako maksymalny co powoduje, że przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu.

W przypadku wysyłki rocznej deklaracji podatkowej przy użyciu sieci internet i otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru, podatnik ma pewność, że druk już w dacie wystawienia UPO trafia do urzędu i rozpoczyna się proces weryfikacji zeznania. Wysyłka elektroniczna pozwala jednocześnie ominąć proces przetwarzania deklaracji i przepisywania danych przez urzędnika do wewnętrznych systemów skarbowych. W konsekwencji deklaracje te jako pierwsze poddawane są weryfikacji oraz rozliczeniu. Choć nie wynika to z żadnych przepisów, to przesłanie formularza w formie elektronicznej pozwala z reguły na szybszy zwrot nadpłaconego podatku, który w niektórych przypadkach możliwy jest już po kilku tygodniach.

Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie

Ustawowy termin zwrotu podatku z PIT to 3 miesiące od daty poprawnego złożenia deklaracji. Jednak, jak wynika z zeszłorocznego sondażu e-pity „ Zwrot podatku z PIT. Największe badanie w Polsce”, w przypadku rozliczeń PIT online urzędy skarbowe radzą sobie z tym znacznie szybciej – szczególnie w styczniu to tylko 23 dni! Potwierdzają to odpowiedzi 24 940 respondentów badania, rozliczających się elektronicznie za pomocą e-pity. 
Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie i wyślij Twój PIT online >>

W przypadku podatników, którzy występują o zwrot w związku z korektą rocznego zeznania podatkowego dopuszczalny termin na dokonanie zwrotu podatku wynosi 2 miesiące, nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące od daty złożenia zeznania rocznego. Również w tym zakresie dokonanie korekty w formie elektronicznej przyspiesza czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku.

Korekty elektronicznej można obecnie dokonać zarówno w przypadku formularzy złożonych wcześniej w formie tradycyjnej jak również w przypadku druków wysyłanych pierwotnie przez internet.

Przekroczenie dopuszczalnych terminów zwrotu podatku powoduje, że organ skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu nadpłaconego podatku podwyższonego o wartość odsetek za zwłokę.