Rozliczenie PIT za pracownika przez Internet

Za 2017 r. pracodawca nie może już przygotować rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40 i przekazać go w miejsce informacji PIT-11. Nie powinien zatem również przyjmować wniosku PIT-12 o wystawienie PIT-40. Jedynym dokumentem, jaki sporządzi - będzie PIT-11, stanowiący podstawę sporządzenia rocznej deklaracji PIT przez pracownika. 

Teraz urząd skarbowy może przygotować PIT za pracownika.

Jeśli praconik nie chce samodzielnie sporządzać deklaracji PIT, to może to za niego zrobić Urząd Skarbowy. Aby skorzystać z tej formy rozliczenia, pracownik musi w terminie do 16 kwietnia 2018 r., wypełnić i wysłać elektronicznie Wniosek PIT-WZ.

Złożenie Wniosku PIT-WZ nie stanowi obowiązku podatnika, jest tylko jedną z możliwości rozliczenia rocznej deklaracji PIT, a jego złożenie jest całkowicie dobrowolne.

 Więcej informacji o PIT przez Urząd Skarbowy >>